Projectomschrijving

Alphen is een prachtige aanvulling op het zorgcentrum rijker. Het nieuwbouwproject sluit naadloos aan op het gehandhaafde gebouwencomplex en is opgebouwd uit twee fases: Fase A en Fase B

Fase A
De nieuwbouw van deze fase bestaat uit 2 groepswoningen met 13 verpleegunits en bijbehorende voorzieningen, 1 dagbehandeling- en 21 (intramurale) appartementen met bijbehorende voorzieningen, compactkeuken, restaurant en kantoorruimten gelegen aan de noord- en westzijde van het volledige werkterrein.

Fase B
De nieuwbouw van deze fase bestaat uit 27 (extramurale) appartementen met bijbehorende voorzieningen en bergruimten in de kelder.

Langer zelfstandig wonen
Dankzij deze realisatie droegen we eveneens ons steentje bij aan de wens van ouderen en zorgbehoevenden om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen.

Projectlocatie

Willibrordstraat, Alphen, Nederland

Projectgegevens

Projecttype: utiliteitsbouw
Projectstatus: opgeleverd
Omvang: 2 groepswoningen, 12 verpleegunits, 1 dagbehandeling, 48 appartementen
Bouwtijd: 2 jaar gefaseerd
Opdrachtgever: Woonstichting Leystromen
Architect: Luijten Smeulders Architecten
Bijzonderheden:
  • combinatie van wonen en utiliteitsbouw
  • bijdrage aan langer zelfstandig wonen met de grootste zorg (extramuraal)
  • ook intramurale appartementen