Projectomschrijving

Project ‘Park Stanislaus’ betrof zowel de nieuwbouw als de renovatie van een woonzorgcentrum. Samenwerking was daarbij onder meer onze succesvolle kracht.

Nieuwbouw
De nieuwbouw van het woonzorgcentrum omvatte 68 extramurale appartementen en 3 gesloten PG groepsafdelingen, een onderkomen voor al dan niet zorgbehoevende senioren.

Renovatie
De renovatie van het oorspronkelijke gebouw van Thebe|Park Stanislaus omvatte de gedeeltelijke sloop en herbouw van 104 tot 52 intramurale appartementen.

Intensieve communicatie en samenwerking
Dit project kenmerkt zich door een uiterst intensieve samenwerking tussen onze projectleider en de verantwoordelijke projectmanager van zorginstelling Thebe, Mevr. I, van Valen. Kort samengevat is zij lovend over de samenwerking met onze projectleider. Vooral de open eerlijke en proactieve houding evenals de kundige professionele adequate informatievoorziening en nazorg werden gewaardeerd.

Lovende recensie
Ook ons bouwteam kreeg een lovende recensie. Gedegen vakkennis, kwaliteit, servicegerichtheid en de flexibele houding werden meerdere malen genoemd, evenals de goede samenwerking met nevenaannemers.

Minimale hinder
Wij hebben de bewoners van het gebouw en omgeving gespaard, waardoor de overlast tot een minimum werd beperkt. Het woonzorgcentrum kreeg geen enkele klacht, noch van omwonenden

Minimale bouwkosten
We dachten mee met het totale investeringspakket. Daardoor is er praktisch geen overschrijding geweest op de totale bouwkosten.

Projectlocatie

Kloosterdreef, Moergestel, Nederland

Projectgegevens

Projecttype: utiliteitsbouw
Projectstatus: opgeleverd
Omvang: Nieuwbouw: 68 app. en 3 groepswoningen
Renovatie: herbouw 104 tot 52 app.
Bouwtijd: ongeveer 2,5 jaar
Opdrachtgever: Woonstichting Leyakkers
Architect: Luijten Smeulders Architecten
Woningtypen: 68 appartementen en 3 groepswoningen
Bijzonderheden:
  • combinatie van wonen en utiliteitsbouw
  • bijdrage aan langer zelfstandig wonen met de grootste zorg (extramuraal)
  • ook intramurale appartementen