Projectomschrijving

Aan de Leendestraat in Hooge Mierde zijn wij voornemens om in verschillende fasen 80 tot 90 woningen te realiseren. Op 6 juli jl. hebben wij tijdens een informatieavond het plan gepresenteerd met de mogelijke woningtypen voor starters, gezinnen en senioren.

Er zijn al starterswoningen beschikbaar vanaf € 190.000,- v.o.n. !

Voor de eerste fase willen wij graag weten aan welk type woningen er behoefte is in Hooge Mierde. Hiervoor hebben wij een zgn. behoeftepeiling formulier ontwikkeld dat je via deze pagina kunt downloaden, invullen en retour kunt sturen aan info@gisbergen.nl.

Toelichting behoeftepeiling

Alle geïnteresseerden kunnen op dit formulier aangeven naar welke woningtype hun voorkeur uitgaat. Via deze lijst willen wij ook de gegevens verzamelen van geïnteresseerden die op de hoogte gehouden willen worden van de woningbouwontwikkeling aan de Leendestraat.

Het betreft een digitaal invulformulier. De algemene gegevens en de top 5 dien je in te vullen en bij de meerkeuzevragen kun je het gewenste blokje aanvinken.

In bijlage 1 worden alle 25 mogelijke woningtypen benoemd. Hieruit kun je een top 5 samenstellen.

Vervolgens sla je het document op en stuur je het per mail naar het hierboven genoemde email adres.

 

Wanneer je niet de mogelijkheid hebt om het document digitaal in te vullen en te retourneren, neem dan contact op met ons.

 

Vervolg proces

Na inventarisatie van de resultaten gaan wij met de architect, gemeente en dorpsraad aan de slag om de woningen verder vorm te geven. Zodra het plan gereed is, krijg je een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst waarin het plan zal worden toegelicht. Wij zullen je dan tevens informeren over de verdere planning van het project.

 

Wil jij meebeslissen over het type woningen dat in fase 1 gebouwd wordt? Stuur het formulier dan vóór 27 juli 2022 op.

Projectlocatie

Leendestraat 15, 5095 BE Hooge Mierde, Nederland

Projectgegevens

Projectnaam: De Rogse Wieken
Projectplaats: Hooge Mierde
Projectontwikkelaar: Gispro B.V.
Projecttype: woningbouw
Projectstatus: in ontwikkeling
Omvang: 90 woningen
Woningtypen: Starters-, duplex,- levensloopbestendige-, gezins-, twee-onder-een-kap-, vrijstaande woningen